Pogrzeby wojskowe

Miejski Zakład Pogrzebowy w Kaliszu ma doświadczenie w organizacji każdych uroczystości pogrzebowych, w tym również pogrzebów wojskowych. Mianem takich uroczystości nazywa się ceremonie żałobne, w których obecna jest asysta honorowa. Pogrzeby wojskowe wyróżniają się podniosłą atmosferą, która jeszcze bardziej podkreśla godny charakter pożegnania. Rodzajów pogrzebu wojskowego może być kilka. Czasem jest to ułożenie medali i odznak na poduszce przy trumnie lub urnie, kiedy indziej udział orkiestry wojskowej, salwa i warta. O udziale wojskowej asysty honorowej decyduje Minister Obrony Narodowej, jej skład natomiast ustala dowódca garnizonu dla miejsca, w której będzie odbywać się uroczystość żałobna. Miejski Zakład Pogrzebowy w Kaliszu ma niezbędne doświadczenie w organizacji pogrzebów wojskowych z wojskową asystą honorową. Rodziny mogą nam powierzyć wszystkie kwestie formalne, a my zajmiemy się realizacją pogrzebu oraz oprawą zgodnie z ustaleniami podjętymi z rodziną zmarłego w biurze naszego zakładu.