Poradnik

Fakt śmierci Bliskiej Osoby zawsze jest niezwykle trudnym doświadczeniem. W takiej chwili podjęcie niezbędnych działań może być bardzo trudne, albo wręcz niewykonalne. Niniejszy poradnik powstał w celu pomocy osobom, które muszą zmierzyć się z koniecznością dopełnienia koniecznych formalności.
W przypadku, gdy śmierć następuje w domu – należy wezwać lekarza, który stwierdza zgon danej osoby. Wystawia on też dokumentu zwany kartą zgonu, który jest zarówno potwierdzeniem faktu zgonu, jak i umożliwia zakładowi pogrzebowemu dokonanie eksportacji do chłodni. W przypadku, jeśli lekarz POZ jest niedostępny – należy wezwać lekarza z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej lub też lekarza pogotowia.

 

Po uzyskaniu karty zgonu należy skontaktować się z wybranym zakładem pogrzebowym, który dokonuje przewozu ciała Zmarłego do chłodni. Jeśli wybiorą Państwo Miejski Zakład Pogrzebowy w Kaliszu, prosimy o kontakt pod numer telefonu 574 840 714 lub 667 841 367.

Z kartą zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, w celu uzyskania aktu zgonu, która jest niezbędna, aby zakład pogrzebowy mógł rozpocząć organizację ceremonii pogrzebowej.
Jeśli Państwo życzą sobie, aby to Miejski Zakład Pogrzebowy w Kaliszu pomógł w sprawach formalnych – nasi pracownicy mogą wziąć na siebie odpowiedzialność za dopełnienie wszelkich procedur urzędowych.

poradnik pogrzebowy
Poradnik pogrzebowy

Jeśli Państwo życzą sobie, aby to Miejski Zakład Pogrzebowy w Kaliszu pomógł w sprawach formalnych – nasi pracownicy mogą wziąć na siebie odpowiedzialność za dopełnienie wszelkich procedur urzędowych.
W przypadku, gdy śmierć następuje w szpitalu lub placówce medycznej – karta zgonu zostaje wystawiona przez lekarza danej placówki. Po odebraniu jej ze szpitala, należy skontaktować się z wybranym zakładem pogrzebowym, który poinformuje o dalszych krokach i, jeśli będzie taka Państwa wola, będzie towarzyszył na każdym etapie organizacji pogrzebu.
Dokumenty, które są niezbędne do przygotowania ceremonii żałobnych:
karta zgonu, wystawiona przez lekarza
dowód osobisty zmarłej osoby/paszport,
dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb
dokument, który posłuży do potwierdzenia prawa do zasiłku pogrzebowego – najczęściej jest to legitymacja emeryta-rencisty, zaświadczenie z zakładu pracy w przypadku zgonu osoby pracującej lub NIP osoby zmarłej, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą.