Obsługiwane cmentarze

Miejski Zakład Pogrzebowy w Kaliszu organizuje pochówki na wszystkich cmentarzach w Kaliszu. Najczęściej pogrzeby, przygotowywane przez naszą firmę odbywają się na takich nekropoliach, jak Cmentarz Miejski Rogatka Kalisz, cmentarz Tyniec Kalisz, Cmentarz Komunalny Kalisz, cmentarz w Dobrzecu, cmentarz w Kościelnej Wsi czy cmentarz w Droszewie. Jesteśmy także proszeni o przygotowanie pogrzebów wojskowych na cmentarzu żołnierskim Majków Kalisz, a także na Cmentarzu Zagorzynek.

obsługiwane cmentarze

Cmentarz Miejski Rogatka

Cmentarz Miejski znajdujący się przy ul. Górnośląskiej w dzielnicy Rogatka to najstarszy cmentarz rzymsko-katolicki w Kaliszu. Powstał na początku XIX wieku, w pobliżu cmentarza ewangelickiego. Ze względu na dużą ilość pochówków, które odbywały się na tej nekropolii, zaistniała konieczność dwukrotnego jej powiększenia. Gdy jednak nie rozwiązało to problemu z brakiem miejsc grzebalnych, władze Kalisza zdecydowały o stworzeniu kolejnego cmentarza, który dziś znany jest jako Cmentarz Tyniec.

Cmentarz Komunalny

Cmentarz komunalny położony przy ul. Poznańskiej 183-185, to największy cmentarz w Kaliszu. Został on otwarty w roku 1972. Obecnie jego powierzchnia obejmuje 22 hektary, na których znajdują się nie tylko groby ziemne, murowane, urnowe, ale także kolumbarium. Od roku 2014 r. na Cmentarzu Komunalnym istnieje nowoczesne krematorium, które służy mieszkańcom Kalisza i okolic, którzy wybierają kremację jako formę pochówku.

Cmentarz Tyniec

Cmentarz Tyniecki – zwany też cmentarzem na Tyńcu – to nekropolia miejska usytuowana przy ul. Łódzkiej 106 na północnym wschodzie Kalisza. Cmentarz Tyniec został otwarty w latach 80 XIX. Wieku jako odpowiedź na deficyt miejsc grzebalnych na Cmentarzu Miejskim na Rogatce. Może się on pochwalić bogatą historią, będąc miejscem spoczynku wielu osób związanych z walkami o niepodległość Polski, w tym mogiły uczestników Powstania Styczniowego oraz żołnierzy Armii Krajowej.

Cmentarz Zagorzynek

Cmentarz Zagorzynek tak naprawdę położony jest w dzielnicy Rypinek przy ul. Częstochowskiej. Jego potoczna nazwa związana jest z faktem, że w momencie powstawania tej nekropolii – czyli w 1913 roku – miejsce jego usytuowania znajdowało się w górnej części wsi Rypinek, którą to część zwano Zagorzynkiem. Początkowo był to cmentarz przeznaczony dla osób należących do parafii św.Gotarda.  
Cmentarz Zagorzynek zajmuje niewielką powierzchnię – około 1600 m² – obejmującą około 500 grobów. Okoliczni mieszkańcy dokładają jednak wszelkich starań, by ta nekropolia była zadbana.

Cmentarz Wojskowy Majków

Cmentarz Wojskowy – będący jednocześnie mauzoleum oraz miejscem pochówku osób wyznania prawosławnego – znajduje się w dzielnicy Majków. Powstał on pod koniec XIX wieku z inicjatywy parafii prawosławnej, służąc zwłaszcza w latach 19912-1922 jako cmentarz wojenny dla żołnierzy armii polskiej, a także austriackiej, niemieckiej oraz rosyjskiej. Od lat 60. XX wieku troska o tę nekropolię należy do miasta Kalisza.
Oprócz licznych grobów wojskowych znajdują się także na Cmentarzu Wojskowym Majków również groby Romów. Obecnie na tym cmentarzu odbywają się pochówki głównie rzymsko-katolickie.

Cmentarz Dobrzec

Cmentarz Dobrzec należy do rzymskokatolickiej parafii pw. św. Michała Archanioła w Kaliszu. Nekropolia ta powstała na początku XIX wieku, jako miejsce pochówku okolicznej ludności wszystkich stanów: od chłopów do szlachty, pochodzących nie tylko z Dobrzeca, Biskupic i okolicy, ale także ze Szczypiorna oraz Sulisławic.